خرداد ۱۴۰۳(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
نوشته‌های من

ریلز

در حال گوش دادن به صدای ریلز بودم  که صدای شر شرِ آب، مرا وارد یک دنیایی دیگر کرد. دنیایی؛ مملو از حس امنیت و

ادامه مطلب »
طنز

حمیرا و فسلفه

حمیرا از داخل ماشین به گله ی گوسفندی نگاه می‌کرد که از کنار ماشینشان رد میشد. حمید رو به حمیرا کرد و گفت: خواهر قشنگم..؟

ادامه مطلب »