نوشته‌های من
نوشته‌های من

ملاقات من بامصدر دیدن

امروز برای هواخوری به پارک رفته بودم وبرای نگاه کردن گلها وخوب دیدن  زمان وتایمم را صرف میکردم. از نوشتن شروع کردم. مقابل بوته های

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

روزنگاری

امروز صبح از خواب بیدارشدم. صورتم راشستم و به نانوایی رفتم.۳عدد نان بربری گرفتم و به خودم نیمرو لذیذی تقدیم کردم. دقیقن به همین سادگی..

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

اثر طبیعت و حس خوب

امروز که بیدار شدم حس و حال خوبی داشتم. تا چشمانم را باز کردم یاد هزاران  قول و قراری افتادم که با خودم عهد بسته

ادامه مطلب »
پارت اول

قرص خنده

✍ چهره اش شباهت به میوه لهیده ای داشت که دردستان کودک دوساله ای درحال فشرده شدن بود و آب آن از لابلای انگشت کودک

ادامه مطلب »
خویشتن داری وکنترل احساسات

ارتباط آرامش بر روان ماچیست؟چطور باید مالک احساست شوی تا برخورد مناسبی بابحران داشته باشی؟

وقتی علی برادرزاده ی دوساله ام را برق گرفت من چه کردم؟ چه کمکی میشد به اطرافیان برسانم؟ مادرش درچه حالی بود؟ چند درصد مالک

ادامه مطلب »