بهمن ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
دستاوردهای من

قدرت اراده

گاهی برای بودن در یک مدار و حرکت در مداری بالاتر بایستی انرژی و زمان بیشتری صرف کنی، تا زمان نگذاری و خودت را رشد

ادامه مطلب »
متن خاص

شعری از جنس احساس

چند وقت پیش، داشتم اینستاگردی میکردم و به صحبت‌های استادی در زمینه ی فن بیان گوش میکردم که؛ چشمم به شعری افتاد. استاد تمرین داده

ادامه مطلب »