وبلاگ من
وبلاگ من

رابطه متلاشی میشود..‌

یک روز یک بیسکوییتی، درحال رد شدن از خیابان بود. یک تکه یخ را میبیند که در آنسوی خیابان درحال گریستن است. بیسکوییت دیگری، بیخیال

ادامه مطلب »
وبلاگ من

ارتباط چه نیست؟

مشغول گوش کردن مقاله یکی ا ز دوستانم بودم. مقاله اش را اینچنین شروع کرده بود؛ فلسفه چه نیست؟ واینچنین، فلسفه را با زبانی ساده

ادامه مطلب »