نگرش_ بروز رسانی خود
نگرش_ بروز رسانی خود

ارتباط من با خودی در من.‌‌..

شاید برای شماهم اتفاق بیفتد بگذارید برایتان داستانی روایت کنم. داستانی از خود واقعی خودم. داستانی که شاید برایتان عبرت شود که خودتان را فراموش

ادامه مطلب »
نگرش_ بروز رسانی خود

گفتگونویسی…

✍ گفتگو نویسی: ماه: تو خسته نشدی همش وایستادی؟ درخت: نه ،اما وقتی اینجا شلوغ میشه وهمه آدما باهم حرف میزنن کلافه میشم… ماه: آره،منم

ادامه مطلب »