مشاعره
بداهه

بداهه درمشاعره /شنبه

در نگاهش، همدمِ؛ حوری شدم با غزل‌ها مالکِ؛ قلبی شدم من بهشت را در سکوتش؛ مالک شدم با غزلهایش، در نگاهش؛ باران شدم بداهه ندااشتری

ادامه مطلب »
مشاعره

مشاعره

بر این گردون و این هستی بر این دنیای پر مستی بر این کوهان پر پستی بر این دشت پر از نیستی به هر وزنی

ادامه مطلب »
مشاعره

مشاعره

■   بدون تو چگونه سر کنم این روز و شبها را ندانی شور و حالم را، ندیدی تاب و تب ها را تپش های

ادامه مطلب »
مشاعره

مشاعره ی روز

_ مرا مهر سیه چشمان ز‌سر بیرون نخواهد شد                              قضای آسمانست

ادامه مطلب »