بداهه

من..‌

من سینه ای پر از امید میخواهم تا در طوفان سهمگین حوادث، سنگها را بشکافم و با رگه های طلاییش  گردنبند باورهایم را ببافم. من

ادامه مطلب »
بداهه

بداهه درمشاعره /شنبه

در نگاهش، همدمِ؛ حوری شدم با غزل‌ها مالکِ؛ قلبی شدم من بهشت را در سکوتش؛ مالک شدم با غزلهایش، در نگاهش؛ باران شدم بداهه ندااشتری

ادامه مطلب »