درباره من

کتاب شاهراه تاثیر گذاری را تمام کردم و به قفسه ی کتابخانه‌ی  خود گذاشتم. داشتم برمیگشتم تا بخارهای روزمره ی خودم رسیدگی کنم که، چشمم به کتاب فرهنگ طیفی افتاد. وسوسه ی  خواندن این کتاب، هیچوقت مرا رها نمیکند. نامش چنان در تار و پود وجودم فریاد العطشِ افزودن دایره ی لغت  را فرامیدهد که صدایش گوشهایم را کر میکند.دراین حال کتاب را برمیدارم و شروع به خواندنش میکنم. درحال خواندن فرهنگ طیفی بودم که صدای زنگ پیامک، مرا از دنیای درونم بیرون کشید. گوشی موبایلم را برداشتم و تلگرام را باز کردم. یک پیام جدید ازکانال خانم فلاح بود. درباره ارتباط، مطلب جالبی نوشته بود. وارد لینک شدم و شروع به خواندن مطلب جدید کردم.
من هم، میخواستم درباره ارتباط در وبلاگم بنویسم. بایستی اطلاعات خودم را بروز میکردم. بدنبال راهی میگشتم که مسیر را برایم پر فروغتر از روز قبل کند. جز کتاب وتحقیق هیچ مسیر مناسبی ندیدم.

یک لحظه به خودم فکر کردم؛ به یک خانم ۴۲ ساله ای که با وجود اینکه، در تهران زندگی میکند ولی هنوز با چند وچون کار با اینترنت، بطور کامل آشنا نبود. به صفحه ی گوشی نگاه کردم، و وارد کانال مدرسه نویسندگی شدم.
مطلبی در مورد وبلاگ نوشته بود.
یاد وبلاگ خودم افتادم که، تازه بروز شده بود.
مطالب کانال را کمی خواندم.
با لبخندی حاکی از رضایت، به موبایلم که درمن ایجادحواس پرتی، کرده بود، نگاه کردم. سری تکان دادم و موبایل را روی کتابم گذاشتم.
کمی مکث کردم. کتابهایی را دیدم که، امروز
باید آنها را میخواندم و رونویسی میکردم.
دراندیشه وبلاگم بودم. میخواهم وبلاگی درباره ارتباط داشته باشم. دوست دارم، به مردم کمک کنم و دایره المعارفی کامل وجامع از روابط بنویسم.
ارتباط هایی نظیر:
ارتباط بصری، ارتباط شنیداری، ارتباط لمسی، ارتباط فیزیکی، ارتباط کلامی،
ارتباط بویایی، ارتباط هیجانی…

بنظر من، ارتباط، شبیه تنه درخت است.
هرکدام از انواع ارتباطات،
در یک شاخه ی آن درخت،
قرار میگیرند.

در این وبلاگ، درباره این موارد صحبت میکنیم؛
_ نحوه ارتباط گرفتن مناسب با دیگران
_ شیوه برخورد صحیح با دیگران
_ چه کنیم تا در روابطمان شکست نخوریم؟
_هرشکستی مقدمه ی یک پیروزیست
_ سراسر مسیر ارتباطی شما پر از مانعست
و
سخن پیرامون ارتباطات دیگری که، شاخه های دیگر این درخت تنومند هستند.

 


داشتم به ریشه هر ارتباط فکر میکردم.
داشتم به ارتباطی فکرمیکردم که، بر مبنای اعتماد بنا میشود.
بنظر‌من،
هر چه اعتماد و امنیت بیشتر باشد آن ارتباط، پیوندی مستحکم تر دارد
و در دل خاک بیشتر ریشه میدواند.
پس، ابتدا در مورد حس خوب و اعتماد در ارتباط صحبت می کنم
تا ارتباط شکل گرفته شده ی بهتری، در چشم انداز تفکرمان داشته باشیم.
ارتباط مانند هر چیزی، طرح و پیرنگ خاصی دارد.

کانال تلگرام
https://t.me/nedaashtari_ma

https://nedaashtari_tamrin

https://t.me/nedamajale