تیر ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
ادغام فیلم وداستانها

ادغام/۱

ادغام چندین فیلم ایرانی و ترک وکتابها باهم در متن زیر متولد شد: در روی شنهای ساحل نشسته بود.   هوا خنک ونسبتن شرجی بود. اوایل

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

ملاقات من بامصدر دیدن

امروز برای هواخوری به پارک رفته بودم وبرای نگاه کردن گلها وخوب دیدن  زمان وتایمم را صرف میکردم. از نوشتن شروع کردم. مقابل بوته های

ادامه مطلب »

من وداستایفسکی

من به همراه داستایفسکی در پیاده رو قدم میزدیم. داستایفسکی ماجرای مهمانان دیشبش را برایم نقل می‌کرد. از صورتش میشد میزان عصبانیتش را حدس زد.

ادامه مطلب »