مرداد ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
مشاعره

مشاعره

بر این گردون و این هستی بر این دنیای پر مستی بر این کوهان پر پستی بر این دشت پر از نیستی به هر وزنی

ادامه مطلب »
مشاعره

مشاعره

■   بدون تو چگونه سر کنم این روز و شبها را ندانی شور و حالم را، ندیدی تاب و تب ها را تپش های

ادامه مطلب »
شعرهای من

خیال

در خیالت گم شدم در جمالت حل شدم با کمالت بیدار شدم با نگاهت بیمار شدم در کنارت همدم شدم درجوارت همدل شدم من برایت

ادامه مطلب »
شعرهای من

تو

واژه را، در تو، تماشا میکنم زندگی را، با تو، معنا میکنم عشق را، در تو، من احیا میکنم سعی را، با تو، هویدا میکنم

ادامه مطلب »
مشاعره

مشاعره ی روز

_ مرا مهر سیه چشمان ز‌سر بیرون نخواهد شد                              قضای آسمانست

ادامه مطلب »
داستان شب

داستان شب۴

انتظار شیرین؛ به آسمان می‌نگریست. شکوه وعظمت شب و سکوت زیبایش او راغرق در شادی کرده بود. حال بد او را ، فقط، نیم نگاهی

ادامه مطلب »
داستان شب

داستان شب۳

درد پنهان ؛ سینا دوست صمیمیش بود از زمانیکه به این محل آمده بودند اوتنها کسی بود که رفاقتش را به او ثابت کرده بود،

ادامه مطلب »

آرامش

به آسمان نگاه کرد و گردِ یاس در چهره اش ریخته بودند. پرده راکشید و به آشپزخانه رفت تا آب بنوشد که موبایلش زنگ خورد

ادامه مطلب »