خرداد ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
دغدغه ها در پارک راه میروند..

دغدغه های مردم در یک نگاه

داشتم در مسیر پارک قدم میزدم و به ویس استاد شکوری گوش میدادم که با قطع شدن صدا،  هنذفری را از گوشم برداشتم . گوشی

ادامه مطلب »
شعرهای من

قاصدک صبر بکن

قاصدک صبر بکن خبری در راهست خبری بهر دلی خسته وزار خبری رقص کنان در راهست قاصدک صبر بکن کودکی غم به نگاهش ریخت اشک

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

اثر طبیعت و حس خوب

امروز که بیدار شدم حس و حال خوبی داشتم. تا چشمانم را باز کردم یاد هزاران  قول و قراری افتادم که با خودم عهد بسته

ادامه مطلب »