خرداد ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
شعرهای من

تا دل به مهرت دادم….

تا دل به مهرت دادم، بر من جفا نمودی تا کی اسیر کویت؟تو همدمم نگشتی. در کوچه وخیابان، روزی گذر بکردم تو در کناری جَستی،

ادامه مطلب »
شعرهای من

عشق یعنی…‌

عشق یعنی گِل را.. گُل بکنی عشق یعنی مشکلی حل بکنی عشق، یعنی صدای هر طپش نبض دیدارت را، تو مشکل بکنی عشق، یعنی محبت

ادامه مطلب »
نگرش_ بروز رسانی خود

ارتباط من با خودی در من.‌‌..

شاید برای شماهم اتفاق بیفتد بگذارید برایتان داستانی روایت کنم. داستانی از خود واقعی خودم. داستانی که شاید برایتان عبرت شود که خودتان را فراموش

ادامه مطلب »
ضمیر ناخودآگاه خودآگاه

حس اعتماد فلج میشود

زندگی خوبی داشتند وتمام دوستان واطرافیانشان از دیدن خوشحالیشان لذت میبردند ولی خودشان حس واحساس خوبی نداشتند. رونیکا آن حس امنیت و اعتماد را از

ادامه مطلب »
خویشتن داری وکنترل احساسات

ارتباط آرامش بر روان ماچیست؟چطور باید مالک احساست شوی تا برخورد مناسبی بابحران داشته باشی؟

وقتی علی برادرزاده ی دوساله ام را برق گرفت من چه کردم؟ چه کمکی میشد به اطرافیان برسانم؟ مادرش درچه حالی بود؟ چند درصد مالک

ادامه مطلب »