اسفند ۱۴۰۱(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
خویشتن داری وکنترل احساسات

متنی که ارسال نشده کشته شد

داشتم توی گروه نویسنده مدرس به چتهای بچه ها نگاه میکردم وبه حال بد خود فکر میکردم تا اینکه تک تک صحبت‌های بچه ها را

ادامه مطلب »
داستان شب

ستون نویسی ۴شنبه ها

گلدوزی؛ او، گلدوزی را از مادربزرگش آموخته بود، همینطور نحوه برخورد با آدمها را… پدر ومادرش پزشک بودند واکثر مواقع وقت خود را،در بیمارستان کسری

ادامه مطلب »
نوشتن

در باب نوشتن/۴

مردم گاهی فکر میکنند نوشتن ،کار سختیست وزمان زیادی را، ازما میگیرد. اماحقیقت امر اینست که، نوشتن ، چیزی نیست، جز گرفتن قلم دردست .

ادامه مطلب »
ارتباط موثر با...

رابطه های سازنده یا مخرب

محسن به همراه نسترن در راه رفتن به رستوران، کودک ۵ ماهه ای را میبینند که، درگوشه خیابان درسبدی زیبا گریه می‌کند. محسن نگاهی به

ادامه مطلب »
ارتباط موثر با...

ارتباط جدید با آدم جدید

ارتباط جدید با آدم جدید مثل یک هندوانه دربسته میماند. تو نمیدانی چه هست وچه نیست.نمیدانی که، چه اتفاقی خواهد افتاد. تو فقط براساس بینش

ادامه مطلب »
ارتباط موثر با...

ارتباط چشمی

دیشب توی مهمونی فضای سنگینی برقرار بود. ملیکا داشت چایی تعارف میکرد. چادر گلدار درشتی با نگینهای ریز به سر داشت که گل یاسی رنگ

ادامه مطلب »