بهمن ۱۴۰۱(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
ستون نویسی

ستون نویسی۴ شنبه ها

ستون نویسی ۴ شنبه ها وقتی از ‌پله های محضر بالا میرفتم صدای جیرینگ جیرینگ شیشه های قلبم را میشنیدم که بر اثر زلزله مهیبی

ادامه مطلب »
نوشتن

من وارتباطم با نوشتن

نوشتن درتایمهای صبحگاهی، جوشش ذهنم را مزین میکند بر، تاجی از کلمات. این تاج، توانستن را در بودن، شدن،خواستن معنا میکند و، اشکهایت را مسئول

ادامه مطلب »
ستون نویسی

ستون نویسی/قوی ماندن

ستون نویسی روز۴ شنبه/قوی ماندن درآینه به خود نگاه میکردم. یک روسری مارک لوییس ووتون ویک مانتوی ساده ی مشکی با شلوار مشکی نخی پوشیده

ادامه مطلب »
ستون نویسی

ستون نویسی.قوی ماندن

تابحال به قوی بودن فکر نکرده بودم. مجبور بودم امروز رو،کمی متفاوت تر از بقیه روزها، سپری کنم. باصدای خودم درحال راز ونیاز بودم که،

ادامه مطلب »