دی ۱۴۰۱(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
من وکتابِ...

فلورانس اسکاول شین ومن

چراغها را خاموش کردند وخوابیدند .من به اتاق آمدم ودیدم بیدارست.گفتم : میخواستم کتاب بخوانم.تو بخواب من بیرون میروم.بنده خدا باهمان چراغ روشن خوابید ومن

ادامه مطلب »
من وکتابِ...

من وکتابهایم…

دیشب بعد از کلاس وبلاگ نویسی به حرفهای ساده ی استاد فکر کردم ودیدم که چه قدرخوب است که، میتونیم درباره ی کتاب بنویسیم. من

ادامه مطلب »
ارتباط موثر با...

ضرورت رابط در یک رابطه

تابحال، به ارتباط بین کبریت واجاق گاز فکر کردی ؟ به رابطه بین اجاق گاز وغذا فکر کردی؟ یه لحظه بیا اینطور تصور کنیم که

ادامه مطلب »
وبلاگ من

ارتباط چه نیست؟

مشغول گوش کردن مقاله یکی ا ز دوستانم بودم. مقاله اش را اینچنین شروع کرده بود؛ فلسفه چه نیست؟ واینچنین، فلسفه را با زبانی ساده

ادامه مطلب »
نگرش_ بروز رسانی خود

گفتگونویسی…

✍ گفتگو نویسی: ماه: تو خسته نشدی همش وایستادی؟ درخت: نه ،اما وقتی اینجا شلوغ میشه وهمه آدما باهم حرف میزنن کلافه میشم… ماه: آره،منم

ادامه مطلب »

امروز را معنا بکن…

امروزم را معنا بکن… درثانیه ثانیه امروزم تو را دیدم. باتو قدم زدم… درلبخندت، تورا یافتم…. درچشمت، گم گشتم…. دراحساست حیران شدم…. دروجودت ،حل شدم….

ادامه مطلب »