تازه نوشته ام داغ بخوانید

موسیقی رسیدن

در لحظه ای تمنای من شدی و سبب نمودِ معجزه ای بودی که؛ سالیان سال منتظر وقوعش بودم. در لحظه ای سکوت وجودم را شکستی و با همهمه ی

عشق بی کلام

بر روی صندلی نشسته بودی و با من صحبت میکردی . یادت هست؟ ومن در سکوت، افشاگری میکردم…. به طراوت عشقم سوگند؛             نفس به

قدرت اراده

گاهی برای بودن در یک مدار و حرکت در مداری بالاتر بایستی انرژی و زمان بیشتری صرف کنی، تا زمان نگذاری و خودت را رشد ندهی نمی‌توانی در مدار

شعری از جنس احساس

چند وقت پیش، داشتم اینستاگردی میکردم و به صحبت‌های استادی در زمینه ی فن بیان گوش میکردم که؛ چشمم به شعری افتاد. استاد تمرین داده بود که؛ شعر را

یادگیرنده باش

براساس گویش دکتر اقبال نسب نوشته شده است. پارت سوم سلسله لایوهای دکتر اقبال نسب: برنامه ریزی و اشتباهات رایج ان تحمیلیست که ما درباره ی خودمون به خودمون

یادگیرنده باش

 براساس گویش دکتر اقبال نسب نوشته شده است. پارت دوم سلسله لایوهای دکتر اقبال نسب:  کمال گرایی کمال گرایی: تو باید تصوری از منِ خودت داشته باشی. تصوری از