تازه نوشته ام داغ بخوانید

ریلز

در حال گوش دادن به صدای ریلز بودم  که صدای شر شرِ آب، مرا وارد یک دنیایی دیگر کرد. دنیایی؛ مملو از حس امنیت و آرامش. دنیایی؛ که با

حمیرا و فسلفه

حمیرا از داخل ماشین به گله ی گوسفندی نگاه می‌کرد که از کنار ماشینشان رد میشد. حمید رو به حمیرا کرد و گفت: خواهر قشنگم..؟ چرا فیلسوف مآبانه به

ارتباط ریاضی در درک ارتباط عاطفی

امروز داشتم در اینستا بدنبال مطلب مفیدی میگشتم تا کمی به ارزش افزوده ی خودم و تفکراتم اضافه کنم. وارد پیجی شدم که کارتخصصی شان مجری گری و تنظیم

من و کتاب یک دقیقه برای خودم

داستان یک دقیقه برای خودم پیرامون یافتن درک درستی از حضورِ من، تو و ما، می‌گردد. در حین خواندن کتاب حال خوبی نداشتم. بهتر است بگویم انتخابی آگاهانه، از

حضور

  حضور: با خود تکرار کرد براستی این حضور چیست و چه معنایی دارد که به این راحتی مشکل به این بزرگی را حل کرد؟ حضور پاسخ داد: در

موسیقی رسیدن

در لحظه ای تمنای من شدی و سبب نمودِ معجزه ای بودی که؛ سالیان سال منتظر وقوعش بودم. در لحظه ای سکوت وجودم را شکستی و با همهمه ی